forgetfulness

forgetfulness
užmiršimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atmintyje laikomos medžiagos, įsisavintų dalykų ir išmoktų veiksmų apimties sumažėjimas, visiškas neatgaminimas arba klaidingas atgaminimas. Užmiršimas – individualios patirties dalinis ar visiškas netekimas. Užmiršimas prasideda iš karto po išmokimo. Jo veiksniai: 1) laikas – 60 proc. išmoktų beprasmių skiemenų užmirštami pirmosiomis valandomis; prasminga medžiaga (pvz., sakiniai) ne taip greit užmirštami; 2) nauji įgūdžiai, kitų dalykų mokymasis; 3) įsimintos medžiagos ar veiksmų retas atgaminimas arba neatgaminimas; 4) nuostatų pasikeitimas; 5) interferencija; 6) specialus nervinis slopinimas (proaktyvus, retroaktyvus, afektyvus); 7) amžius, asociacijų silpnėjimas; 8) įsiminimo stiprumas ir apimtis. Kovos su užmiršimu būdus lemia atminties stiprinimo veiksniai. Mokant ir auklėjant svarbu lavinti atmintį. Užmiršimas – ne tik neigiamas atminties procesas. Užmirštama daugiau tai, kas neturi svarbios reikšmės individo gyvenimui, veiklai, t. y. antraeiliai dalykai. Taip atmintis įgyja naują kokybę ir darosi reikšmingesnė sprendžiant praktinius veiklos uždavinius. atitikmenys: angl. forgetfulness vok. Vergessenheit rus. забывание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Forgetfulness — For*get ful*ness, n. 1. The quality of being forgetful; prononess to let slip from the mind. [1913 Webster] 2. Loss of remembrance or recollection; a ceasing to remember; oblivion. [1913 Webster] A sweet forgetfulness of human care. Pope. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • forgetfulness — index inconsideration Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • forgetfulness — [n] consistent inability to remember absentmindedness, abstraction, amnesia, blackout, blank, blockout, carelessness, dreaminess, fugue, heedlessness, hypomnesia, inattention, lapse of memory, laxness, lethe, limbo, loss of memory, negligence,… …   New thesaurus

  • forgetfulness — noun 1) his excuse was forgetfulness Syn: absentmindedness, amnesia, poor memory, a lapse of memory, vagueness, abstraction; informal scattiness Ant: reliability 2) a forgetfulness of duty Syn …   Thesaurus of popular words

  • forgetfulness — forgetful ► ADJECTIVE ▪ apt or likely not to remember. DERIVATIVES forgetfully adverb forgetfulness noun …   English terms dictionary

  • forgetfulness — noun 1. tendency to forget (Freq. 3) • Derivationally related forms: ↑forgetful • Hypernyms: ↑amnesia, ↑memory loss, ↑blackout • Hyponyms: ↑senior moment …   Useful english dictionary

  • forgetfulness — noun see forgetful …   New Collegiate Dictionary

  • forgetfulness — See forgetfully. * * * …   Universalium

  • forgetfulness — noun a) The quality of being forgetful; proneness to let slip from the mind. b) Loss of remembrance or recollection; a ceasing to remember; oblivion …   Wiktionary

  • forgetfulness — Synonyms and related words: abandon, careless abandon, carelessness, casualness, cursoriness, disregardfulness, easiness, hastiness, heedlessness, inconsiderateness, inconsideration, indifference, insouciance, lack of foresight, laziness, lethe,… …   Moby Thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”